Bouwvergunning poolhouse

bouwvergunning poolhouse

Bij het bouwen van een poolhouse zijn mensen vaak onvoldoende geïnformeerd over de bouwvoorschriften. Om ervoor te zorgen dat je weet waar je aan toe bent zetten we de do’s and dont’s even op een rijtje.

Een bouwvergunning is niet perse nodig bij de bouw van een poolhouse. Val je binnen de wettelijke beperkingen, dan bespaar je een hoop tijd en geld. Er zijn een hele hoop voorwaarden waaraan je poolhouse moet voldoen. Indien er aan 1 van deze NIET kan worden voldaan, dan is er een bouwvergunning nodig.

Allereerst mag het niet dat het poolhouse in de voortuin gebouwd wordt. Het mag ook niet binnen een bereik van 30 meter van de vergunde woning liggen, niet te dicht dus.

Het poolhouse moet ook tegen een vergunde muur gebouwd worden, of op tenminste 1 meter van de perceelsgrenzen. Bouwen in ruimtelijk gebieden zoals natuurgebied, die als kwetsbaar beschouwd worden, is natuurlijk verboden, net zoals bouwen in een oeverzone of vanaf een waterloop van vijf meter brede strook, moest je bijvoorbeeld een natuurlijke rivier over je grond hebben lopen moet je daar dus 5 meter van weg blijven met je nieuwe poolhouse.

Dan het belangrijkste, de afmetingen. De totale oppervlakte mag maximaal 10 vierkante meter bedragen. De kroonlijst hoogte maximaal 2.5 meter, en de nok hoogte maximaal 3 meter. Zoals je merkt moet je al niet te wild doen om buiten de vereiste afmetingen te vallen. Tenslotte is er nog de laatste voorwaarde, het gebouw moet in hout uitgevoerd worden.

Als je beslist van toch een groter poolhouse te bouwen, of een dat niet aan de bovenstaande voorwaarden zal voldoen, dan zal je ook een architect nodig hebben. Het is echter niet nodig om er een in te schakelen, als je binnen bepaalde afmetingen blijft;

Een poolhouse van maximaal 30 vierkante meter met een kroonlijst hoogte van maximaal 3 meter en een nok hoogte van maximaal 4.5 meter mag ook nog zonder architect gebouwd worden, maar dan heb je natuurlijk wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.


bouwvergunning poolhouse Bouwvergunning poolhouse
Bij het bouwen van een poolhouse zijn mensen vaak onvoldoende geïnformeerd over de bouwvoorschriften. Om ervoor te zorgen dat je weet waar je aan toe bent zetten we de do’s and dont’s even op...