Bouwvergunning zwembad

Je hebt eindelijk de knoop doorgehakt! Je eigen zwembad gaat niet alleen uren plezier schenken, maar ook de waarde van je huis aanzienlijk doen stijgen. Net zoals voor de meeste bouwwerken moet je rekening houden met een aantal zaken op gebied van vergunningen.

De eerste regel is dat er geen 2 dezelfde situaties zijn. Informeer eerst bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente, en kijk na of er verkavelingvoorschriften zijn voor je perceel.

Het is een misvatting dat er altijd een bouwvergunning nodig is voor het aanleggen van een zwembad. Indien het zwembad kleiner is dan 30 mē is er geen vergunning nodig, mits het zich niet in de voortuin bevindt en als het binnen 30 meter van de woning ligt. Uitzonderingen zijn natuurgebieden of oeverzones.

Een architect dien je in te schakelen als het groter is dan 150 mē en als het verder dan 30 meter van de woning komt te liggen. Met of zonder architect maakt een verschil bij het type aanvraag. Met architect is er een uitgebreide nodig, zonder architect een eenvoudige.

Het volledige dossier zal meestal door de gemeente behandeld worden. Ze kunnen eventueel een openbaar onderzoek instellen. Bewoners kunnen natuurlijk bezwaar indienen indien ze niet akkoord zijn met de aanvraag. Externe factoren zoals privacy voor de buurt, de bouwdiepte, terreinbezetting gaan onderzocht worden. Ook het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en eventueel de verkavelingvoorschriften gaan meespelen.

De snelheid waarmee U een antwoord gaat krijgen, hangt af van de werklast en de complexiteit van het dossier.

In geval van een weigering, kan U in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Krijgt U de vergunning, kan U beginnen met de werkzaamheden. Stedenbouw gaat wel nog het hele proces doorlichten, om de wettelijkheid van de aanvraagprocedure te controleren. Tot 25 dagen na het toekennen van de vergunning kan U een schorsing van de vergunning ontvangen. Hou er ook rekening mee dat aan de straatkant een bewijs van vergunning moet hangen voor en tijdens het hele bouwproces. Ook moet er op het bouwterrein altijd een kopie van de vergunning en van het volledige dossier beschikbaar zijn.

Veel succes met het bouwen van je zwembad!